Om os

Lederne

Forventninger

...til vores forældre

Vi forventer af jer som forældre, at I vil støtte op om jeres barns spejderliv.
Til vores ugentlige møder og på lejre er vi meget udendørs i alt slags vejr og det er jeres vigtigste opgave, at sørge for at jeres barn er klædt godt på og har det passende udstyr med.

Vi håber I vil være med til at gå i dialog med os, hvis I har spørgsmål eller kommentarer til vores arbejde, samt at overholde vores tilmeldingsfrister ved lejrture og arrangementer, da det er vigtigt for vores planlægning.

Forældre kan forvente af os

I kan til gengæld forvente af vores ledere, at vi er engagerede og ansvarsfulde i vores arbejde med jeres barn.

Vi har som høj prioritet at alle deltagere til vores arrangementer har en god og sjov oplevelse, hver gang!

Vi har tidligere oplevet at forældre har forventet at vores ledere har en pædagogisk uddannelse, det har vi ikke.

Alle ledere er 100% frivillige og vil altid gøre deres bedste for at lave den bedste fritidsaktivitet i Hvalsø!

Alle vores ledere har desuden skrevet under på en ledererklæring, som indeholder følgende punkter:

§1:Jeg vil gøre hvad jeg kan for at gøre Hvalsø FDF og DGP til et sjovt sted at være for børn og voksne.
§2:Jeg vil respektere de andre ledere og forsøge ved bedste evne, at komme til enighed i vores uoverensstemmelser.
§3:Jeg vil sørge for at rydde op efter mig selv og låse alle døre efter mit ophold i spejderhuset på roskildevej.

Samværsregler for FDF og De Grønne Pigespejdere i Hvalsø

Som leder i FDF og De grønne Pigespejdere i Hvalsø er man rollemodel for børnene.
Det betyder:

• at børnene ser op til lederen, som derfor tænker over sin opførsel og sit sprog således at omgangsformen ikke virker stødende, nedsættende eller krænkende. Dette gælder også ledernes indbyrdes sprogbrug når der er børn tilstede. Lederen er opmærksom på at børns grænser, for hvad der opleves som stødende, nedsættende eller krænkende, er forskellige.
• at der ikke nydes alkohol, når der er børn til stede.
• at der ikke ryges i børnenes nærvær.
Som leder i FDF og De grønne Pigespejdere i Hvalsø har man et ansvar i forhold til krænkelser af børn.
Det betyder:
• at en leder altid og uden tøven reagerer, hvis hun/han får mistanke om, at et barn udsættes for eller har været udsat for krænkelser. Opstår en sådan mistanke, tager lederen kontakt til bestyrelse/grupperåd – et bestyrelsesmedlem eller formanden – hvorefter det i fællesskab besluttes, hvordan sagen gribes an: kontakt til myndigheder, den krænkedes forældre (med mindre de er de krænkende), de øvrige børns forældre, forbund/korps mm.
• at lederne er bevidste om hvilke tegn i børnenes adfærd, man skal være opmærksom på.
• at man i situationen er opmærksom på, at beskyldninger mod andre mennesker om sådanne krænkelser er alvorlige anklager, som skal håndteres med stor varsomhed. Dette indebærer blandt andet, at det kun er bestyrelsens/grupperådets formand, der udtaler sig til pressen.
NB: Krænkelser kan være andet end seksuelle overgreb!Børn kan også krænke børn!

Som leder i FDF og De grønne Pigespejdere i Hvalsø passer man på sig selv/de andre ledere, så unødige mistanker ikke opstår.
Det betyder:

• at der ved alle arrangementer, hvor der deltager både piger og drenge, også deltager både kvindelige og mandlige ledere.
• at det tilstræbes, at drenge og piger sover hver for sig.
• at det tilstræbes, at der ved arrangementer, lejre mm. er særskilte toilet-, bade- og vaskefaciliteter mv.
• at det tilstræbes, at ingen leder er alene med et barn.

Disse samværsregler, lovgivning og andre relevante problemstillinger drøftes en gang årligt.
Vedtaget på fællesmøde ledere – bestyrelse/grupperåd d. 6. oktober 2005.

Circle-PNG-Picture

Navn

Alder: 
År som spejder: 
Leder for: 
År som leder:
Kurser: 

Circle-PNG-Picture

Navn

Alder: 
År som spejder: 
Leder for: 
År som leder:
Kurser: 

Circle-PNG-Picture

Navn

Alder:
År som spejder:
Leder for: 
År som leder:
Kurser: 

Circle-PNG-Picture

Navn

Alder: 
År som spejder: 
Leder for: 
År som leder:
Kurser: 

Circle-PNG-Picture

Navn

Alder: 
År som spejder: 
Leder for: 
År som leder:
Kurser: 

Circle-PNG-Picture

Navn

Alder:
År som spejder:
Leder for: 
År som leder:
Kurser: 

Close Menu